Świadectwa charakterystyki energetycznej

Wszystkie sporządzone dokumenty są dostosowane do nowych wymagań WT2014

Sporządzamy:

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (do odbioru budynku)
 • Projektowane charakterystyki energetyczne budynków (do uzyskania pozwolenia na budowę)

Wszystkie sporządzone dokumenty są dostosowane do nowych Wymagań Technicznych WT2014.

Obowiązek wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej wszedł w życie 1 stycznia 2009 roku, zgodnie z ustawą Prawa Budowlanego. Certyfikat energetyczny jest wymagany dla budynku oddawanego do użytku jak również obiektu wynajmowanemu i podlegającemu przebudowie, w wyniku której zmianom ulega jego charakterystyka energetyczna. Dołączenie takiego świadectwa do dokumentacji jest obowiązkiem każdego inwestora.

Postępowanie w procesie sporządzania certyfikatu

Zaangażowanie ze strony klienta:

 • przygotowanie planu architektonicznego, jego kopii lub kopii wybranych stron (tj. wszystkie rzuty, informacje dotyczące budowy ścian, instalacji grzewczej i przygotowania ciepłej wody)
 • przygotowanie dokumentacji/faktur dotyczących zamontowanych elementów wyposażenia obiektu. Np. Współczynniki przenikania ciepła stolarki okiennej, drzwi; rodzaj pieca do przygotowania CO i CWU.

Nasza praca:

 • wizja lokalna budynku, spotkanie z klientem
 • konfrontacja z projektem architektonicznym (kopią lub kopią wybranych stron)
 • wypełnienie wraz z osobą posiadającą wiedzę na temat certyfikowanego obiektu ankiety dotyczącej budynku
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej
  (czas konieczny na wykonanie ww. kroków to ok. 30 min.)
 • sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej
  (czas oczekiwania ok. 3 – 7 dni roboczych)
 • dostarczenie klientowi świadectwa w wersji papierowej oraz elektronicznej.