AWENT - Wójcik Andrzej

Usługi projektowania i realizacji instalacji HVAC
PROFIL

Nasza firma zapewnia obsługę poprzez doradztwo techniczne, projektowanie oraz realizację robót z zakresu instalacji sanitarnych. W szczególności oferujemy swoje usługi w dziedzinach:

  • Klimatyzacja
  • Wentylacja
  • Kotłownie
  • Ogrzewnictwo
  • Chłodnictwo
  • Automatyka
  • Instalacje c.o., wod.kan. i gaz
  • Sieci zewnętrzne wod.kan. i gaz
  • Świadectwa charakterystyki energetycznej
  • Obsługa techniczna.

Propozycję współpracy kierujemy do:

– inwestorów bezpośrednich realizujących przedsięwzięcia budowlane,
– firm wykonawczych realizujących inwestycje w charakterze Generalnego Wykonawcy,
–  biur architektonicznych,
– właścicieli zakładów produkcyjnych chcących zmodernizować istniejące instalacje.

Nasze doświadczenie, wiedza, zaplecze techniczne czyni z naszej firmy partnera do projektowania i realizacji instalacji sanitarnych dla budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz dla przemysłu.

HISTORIA

Firma powstała w 2007 r. na gruncie wcześniejszych doświadczeń przy opracowywaniu projektów instalacji sanitarnych i chłodniczych dla podmiotów działających w branży. Liczne zlecenia przyczyniły się do powstania profesjonalnego biura projektowego, które obecnie nawiązało współpracę z firmami wykonawczymi oraz biurami architektonicznymi. Owocem tej pracy są projekty dla obiektów biurowych, gastronomicznych oraz przemysłowych.

Doświadczenie uzyskane podczas sporządzania projektów pozwoliło rozszerzyć zakres usług o realizację inwestycji. Obecnie oferujemy możliwość podjęcia kompleksowych zleceń od projektu do realizacji wraz z uruchomieniem i automatyką.

Postawiliśmy na nowoczesność technik projektowania, co daje efekt w postaci profesjonalnie oraz szybko opracowanych projektów. Mamy sprawny zespół wykonawców, który przeprowadzi proces wykonawczy od montażu instalacji do rozruchu. Lokalizacja firmy w centrum województwa mazowieckiego zapewnia ciągłość zleceń oraz umożliwia nieustanny rozwój. Pozostajemy do dyspozycji Inwestora

PROJEKTANCI

Właściciel – mgr inż. Andrzej Wójcik – absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania instalacji sanitarnych, wodnych i gazowych oraz chłodniczych. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uprawnienia do wystawiania świadectw energetycznych budynków.

Asystent projektanta – inż. Jacek Łukomski – absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo z ponad 6-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania instalacji sanitarnych, wodnych i gazowych, chłodniczych.

Asystent projektanta – mgr inż. Katarzyna Jarzyna – absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo w zakresie projektowania instalacji sanitarnych, wodnych i gazowych, chłodniczych.

DOKUMENTACJA

Staramy się aby nasze projekty były początkiem bardzo dobrze działającej instalacji w przyszłości. Aby tak było, należy proponować materiały i urządzenia najwyższej klasy. Wszyscy jednak wiemy, że bardzo często dobre znaczy również drogie. Proponujemy naszym zleceniodawcom rozwiązania będące kompromisem pomiędzy ceną urządzeń i materiałów proponowanych w naszych projektach, a ich jakością i skutecznością. Proponowany kompromis musi jednak zawierać również ekonomię późniejszej eksploatacji instalacji tak, aby nakłady poniesione przez Inwestora dawały jak najkrótszy czas ich zwrotu. Współpraca z wieloma firmami działającymi na naszym rynku, analiza parametrów technicznych urządzeń, nieustanne porównywanie cenników stosowanych produktów, pozwala na opracowanie optymalnych projektów instalacji sanitarnych pod względem ekonomicznym.

Projekty instalacji

Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze, budowlano-wykonawcze oraz powykonawcze dla obiektów o dowolnym przeznaczeniu.

Realizacja instalacji HVAC

Świadczymy kompleksowe usługi w obszarze instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych wraz z systemami automatycznej regulacji.

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Wszystkie sporządzone dokumenty są dostosowane do nowych Wymagań Technicznych WT2014.