Projekty Instalacji

Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze, budowlano-wykonawcze oraz powykonawcze

Nasza firma zajmuje się opracowywaniem projektów technicznych w zakresie inżynierii środowiska w dziedzinach takich jak instalacje wentylacji, klimatyzacji, chłodnicze, grzewcze oraz wod-kan. Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze, budowlano-wykonawcze oraz powykonawcze dla obiektów o dowolnym przeznaczeniu. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu instalacji sanitarnych w obiektach przemysłowych, lokalach gastronomicznych, placówkach oświaty, budynkach biurowych, obiektach służby zdrowia oraz przemysłu farmaceutycznego.

Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentacji technicznych:

OGRZEWANIA

 • tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe,
 • niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe,
 • ogrzewanie powietrzne,
 • modernizacje instalacji c.o.,
 • kotłownie gazowe, węglowe oraz olejowe,
 • węzły CO,
 • rozprowadzenie ciepła technologicznego.

WODNO-KANALIZACYJNYCH

 • wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji,
 • kanalizacji deszczowej,
 • kanalizacji sanitarnej wewnętrznej,
 • kanalizacji technologicznej,
 • instalacji rozsączania wody deszczowej w gruncie.

PRZECIWPOŻAROWYCH

 • hydrofornie przeciwpożarowe,
 • instalacje hydrantowe wewnętrzne oraz zewnętrzne,
 • instalacje oddymiania.

WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

 • wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła,
 • odciągi miejscowe, stanowiskowe i od okapów,
 • indywidualna wentylacja wywiewna,
 • instalacje nawiewna kompensacyjna,
 • instalacje klimatyzacji z obróbką cieplną powietrza oraz nawilżaniem.

CHŁODNICZYCH

 • instalacje bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego,
 • instalacje dystrybucji wody chłodzącej,
 • maszynownie chłodnicze dla obiektów przemysłowych oraz komercyjnych.

AUTOMATYKI

 • instalacje automatycznego sterowania dla wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa,