Jak działamy

Tworzymy projekty metodą kolejnych przybliżeń
PROCES PROJEKTOWY

Projekty tworzone są metodą kolejnych przybliżeń, w następujących etapach:

 • Szkice, rozpoznanie technologii, wstępne założenia
 • Koncepcja (rysunki i bilanse)
 • Spotkanie koordynacyjne
 • Uzgodnienia międzybranżowe
 • Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy
 • Specyfikacje materiałowe, kosztorysy
PROCES REALIZACJI ZLECENIA
 • Ofertowanie.

Na podstawie podkładów architektonicznych budynku (pliki DWG lub PDF), powierzchni budynku, lokalizacji, projektu technologicznego, opisu oczekiwań oraz wstępnych ustaleń ze Zleceniodawcą sporządzamy ofertę na projekt instalacji.

Jedną z możliwych opcji oferty może być projekt z późniejszą koordynacją na budowie.

 • Omówienie oczekiwań.

Ustalony zostaje wstępny charakter instalacji (stopień zaawansowania technicznego, koszty, stosowane rozwiązania, przyszła eksploatacja), czas realizacji projektu oraz sprawowanie nadzorów autorskich.

 • Zlecenie wykonania projektu.

Pisemne zlecenie na dany projekt drogą mailową na adres firmowy lub poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej.

 • Wykonanie projektu

Czas pracy nad zleceniem polega na kontakcie z Inwestorem. Odbywamy szereg spotkań koordynacyjnych, przedstawiamy propozycje rozwiązań technicznych i ustalamy ostateczną wersję projektu. Na spotkaniach roboczych przedstawiane są próbne rysunki instalacji, natomiast ostateczna wersja przedstawiana jest rzeczoznawcom do zaopiniowania, a następnie zostaje przekazana Inwestorowi.

Projekt budowlany sporządzamy w 5 egzemplarzach.

PROCES WYKONAWCZY

Realizujemy:

 • projekty własne
 • projekty powierzone

Etapy postępowania:

 • wycena na podstawie projektu i specyfikacji
 • przedstawienie oferty
 • umowa zawierająca harmonogram prac i ubezpieczenie
 • ustanowienie kierownika robót
 • kompletacja oraz dostawa elementów
 • montaż instalacji rurowych/kanałów wentylacyjnych
 • montaż elementów automatyki
 • kablowanie instalacji
 • montaż szaf automatyki
 • programowanie sterowników
 • rozruchy i testy
 • oddanie instalacji do eksploatacji/szkolenia.

Projekty instalacji

Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze, budowlano-wykonawcze oraz powykonawcze dla obiektów o dowolnym przeznaczeniu.

Realizacja instalacji HVAC

Świadczymy kompleksowe usługi w obszarze instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych wraz z systemami automatycznej regulacji.

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Wszystkie sporządzone dokumenty są dostosowane do nowych Wymagań Technicznych WT2014.